Ondernemingen hebben vaak veel verschillende klanten en producten of diensten. Daarnaast bestaat vaak een grote vari√ęteit aan soorten orders; grote, kleine, eenvoudige en complexe.

Bij de prijsstelling van het product of dienst wordt weinig rekening gehouden met de grote verschillen in klanten, producten en soorten orders. De indirecte kosten zijn vaak nauwelijks toegerekend. Dat is jammer, want hierdoor ontbreekt het zicht op de winstbijdrage van de betreffende klanten, producten of orders. Activity Based Costing is een hulpmiddel om deze winstbijdrage inzichtelijk te maken en de verlieslatende klanten, producten en orders winstgevend te maken of af te stoten.

Activity Based Costing start met het maken van een ruw model. In dat model worden de kosten van de verschillende grootboekrekeningen toegerekend aan de diverse processen.

De volgende stap is het bepalen hoeveel tijd of kosten een product of dienst in een processtap doorbrengt. Dit kan op basis van inschatting of door middel van observaties.

Daarna worden de aantallen of volumes van de verschillende producten bepaald. Op basis van deze aantallen worden de kosten toegerekend.

Vervolgens worden de kosten vergeleken met de prijsstelling. Op basis van de bijdrage wordt de prijsstrategie of assortimentsstrategie aangepast.