Cases Financieringen & Participaties

Levensmiddelenbedrijf

Marcus Preijde trad op als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, een Nederlandse investeringsmaatschappij, en was in die hoedanigheid adviseur van de directie en raad van commissarissen.

Door prijsdruk binnen de retailsector was een consolidatieslag noodzakelijk. Vanuit de rol van actief meewerkend meerderheidsaandeelhouder werd de positie van de onderneming als de marktleider verder versterkt met de overname van de nummer drie van de markt. Preijde stuurde de due diligence teams aan. Twee vestigingen zijn verkocht aan een andere marktpartij om toestemming te krijgen van de mededingingsautoriteit. Daarnaast is vastgoed verkocht en het overige vastgoed is juridisch geherstructureerd. Het hoofdkantoor, operatie en logistiek zijn geïntegreerd als onderdeel van het gehele proces. De reorganisatie is gerealiseerd via een sociaal plan met de ondernemingsraad en vakbond.

Restaurantketen

Marcus Preijde trad op als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, een Nederlandse investeringsmaatschappij, en was lid van de raad van commissarissen.

Vanuit de Nederlandse investeringsmaatschappij leidde Preijde de overname van de onderneming en de onderhandelingen met de co-investeerder. De restaurant-portefeuille is verbeterd door als betrokken commissaris te sturen op kwaliteit van het restaurantmanagement en door structureel slecht draaiende vestigingen te sluiten of af te stoten.

Door als actief aandeelhouder – samen met de directie – het search- en selectieproces voor nieuwe locaties te verbeteren en te intensiveren ontstond een aantrekkelijke groei.

Nadat de waarde van de keten significant was toegenomen was Preijde verantwoordelijk voor de verkoop van het belang van de Nederlandse investeringsmaatschappij aan de genoemde co-investeerder.

Thuisbezorging van diepvriesproducten

Marcus Preijde trad op als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, een Nederlandse investeringsmaatschappij, en was lid van de raad van commissarissen.

Preijde leidde namens de Nederlandse investeringsmaatschappij de overname van de onderneming en de samenwerking met de co-investeerder.

Door als betrokken aandeelhouder en commissaris actief te sturen op wijziging van het business model van ‘werknemers’ naar ‘freelance ondernemers’ werd belangrijke autonome groei gerealiseerd. De freelance ondernemers waren namelijk beter in staat om – vaak samen met de partner – intensief het klantenbestand te bewerken en te bedienen.

Preijde was verantwoordelijk voor realisatie van de waardecreatie door de onderneming na realisatie van groei en margeverbetering te verkopen.

Franchiseorganisatie in de gastronomie

Accellium trad op als adviseur van de directie van de moedermaatschappij en was verantwoordelijk voor de verzelfstandiging en ontvlechting.

De franchiseorganisatie behoorde niet tot de kernactiviteiten van de moedermaatschappij. Het bedrijf is organisatorisch, financieel en juridische verzelfstandigd en ‘verkoopklaar’ gemaakt. In de ontvlechting zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge klant-leveranciersrelaties voor producten en (tijdelijke) diensten.

IT services provider

Accellium trad op als adviseur van de aandeelhouder.

Het moederbedrijf was in faillissement geraakt. De onderneming, een leverancier van hardware voor datacenters, was een zelfstandig onderdeel en is met een kapitaalinjectie doorgestart. Het management verwierf daarbij een substantieel belang. Voor het management en de investeringsmaatschappij is de cashflow- en scenarioplanning uitgevoerd. Door tijdige analyse van de kapitaalbehoefte was de onderneming goed voorbereid en is de relatie tussen directie, aandeelhouders en financiers versterkt.