Groeifinanciering

Een onderneming wil groeien. Om een bedrijf daarvoor de ruimte te geven, is financiering nodig. Dat kan in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld bancair, leasing, factoring of via eigen vermogen. Alle vormen hebben voor- en nadelen. De juiste vorm hangt sterk af van het doel van de financiering en de situatie waarin de onderneming zich bevindt.

Groeifinanciering is maatwerk

Accellium ondersteunt bij het aantrekken van financiering voor:

  • Werkkapitaal
  • Uitbreiding capaciteit
  • Overnames en het uitvoeren van een ‘buy-and-build strategie’

Financieringsconstructies

Voor elke unieke situatie wordt de juiste financieringsconstructie afgestemd. Vaak zijn dat combinaties van financieringsvormen, waarbij een deel via vreemd vermogen ingevuld wordt en een deel via een aandelenemissie. Soms is het mogelijk om subsidies aan te vragen. Wij brengen u desgewenst in contact met gespecialiseerde subsidie-adviesbureaus.

 

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over de opvolging binnen uw familiebedrijf.