Management Buy-Out (MBO)

De management buy-out (MBO) biedt een aantal belangrijke voordelen boven andere vormen van bedrijfsoverdracht. Het management team is bekend met de onderneming, de markt, de klanten en leveranciers. Als geen ander kennen zij de onderneming van binnenuit. Met een nieuwe aandeelhouder zijn vaak andere strategieën mogelijk. Dat biedt nieuwe groeikansen voor de onderneming en kansen voor het management en de financiers.

Wanneer een MBO?

Een MBO is met name geschikt wanneer de onderneming zelfstandig wil blijven en niet overgenomen wenst te worden door een concurrent.

Voordelen voor verkoper

Ook voor de verkoper biedt een MBO belangrijke voordelen. Zo worden doorgaans minder vérstrekkende garanties verlangd van de verkoper. Het proces van onderzoek en transactie verloopt in veel gevallen sneller.

Investering door management

Het management krijgt de mogelijkheid om mee te investeren in de overnemende vennootschap. Hierdoor ontstaat extra betrokkenheid. Deze investering is voor externe investeerders en banken een belangrijk signaal en blijk van vertrouwen in de toekomstplannen.

Begeleiding bij het traject

Accellium begeleidt het management tijdens het gehele traject van de overname. Wij ontwerpen het participatieplan en bereiden samen met u het business plan voor. Wij hebben een sturende rol in het samenstellen van de bieding, de Letter of Intent, de due diligence en de financiering van de transactie.

Management buy-in buy-out (BIMBO)

Vaak wordt een bedrijfsoverdracht gedaan aan een combinatie van managers uit het zittende team en een manager van buiten, ofwel een management buy-in buy-out (BIMBO). In deze samenstelling komen de voordelen van de MBO en de MBI samen.

 

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over de opvolging binnen uw familiebedrijf.