Corporate Recovery

Accellium helpt bedrijven bij het afwenden van een surseance of faillissement. Als de continuïteit van uw onderneming in gevaar is, grijpen wij gericht, snel en adequaat in.

Quick scan

We starten met een quick scan. Die bestaat uit een analyse van de liquiditeit op korte termijn en een overzicht van de verschillende opties. Ook brengen we de financiële gevolgen van elk scenario in kaart.

Maatregelen afstemmen

In nauwe samenwerking met de directie en management van de onderneming, de aandeelhouders en andere financiers werken we een oplossing uit.

Implementatie

Accellium volgt de implementatie op en bewaakt de realisatie van de liquiditeitsverbetering. Wij vervullen indien nodig de rol van interim-manager. Daarnaast nemen we de leiding in de onderhandelingen met banken, aandeelhouders, commissarissen, leveranciers en werknemersvertegenwoordigingen.

Wij ronden de corporate recovery opdracht af met een voorstel voor het realiseren van structurele verbeteringen.

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over het afwenden van een surseance of faillissement.