Integreren van bedrijven

Veel waarde gaat soms onnodig verloren als afzonderlijke bedrijven na een overname niet snel en effectief worden samengevoegd en geïntegreerd.

‘Best practices’ invoeren

Om de vruchten van een overname te kunnen plukken, zult u keuzes moeten maken. U wilt de beste processen en eigenschappen van beide ondernemingen combineren en de beoogde synergie planmatig realiseren en opvolgen.

Samensmelten van culturen

Het combineren van twee bedrijven betekent ook meestal dat twee culturen samenkomen. Het is raadzaam een onafhankelijke buitenstaander dit proces te laten begeleiden. Accellium pakt deze rol op en begeleidt onbevooroordeeld de integratie, met oog voor de verschillende achtergronden van de samen te voegen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Hierdoor wordt de integratie effectief en voortvarend doorgevoerd.

Werkgroepen

We stellen werkgroepen en teams samen, bij voorkeur met medewerkers van beide organisaties. Het aantal teams en de samenstelling is afhankelijk van de situatie en complexiteit. Deze teams stellen een activiteitenplanning en mijlpaalplanning voor aan de stuurgroep van de integratie. Accellium draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie en de afstemming van de activiteiten.

Keuzes met draagvlak

Accellium coördineert en bereidt samen met elk team de besluitvorming voor om over de beste werkwijze, systemen en processen. Door keuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken, boeken we snel voortgang met de integratie. Door de juiste medewerkers te betrekken ontstaat draagvlak voor de oplossing.

Realiseren van synergie

In de mijlpaal-besprekingen van de stuurgroep komt de voortgang van de verschillende deelopdrachten aan de orde. De stuurgroep signaleert mogelijke obstakels of dreigende vertraging, zodat teams tijdig kunnen ingrijpen. De commerciële, operationele en financiële resultaten van de integratie stelt de stuurgroep ook vast.

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over de succesvolle samenvoeging van uw bedrijf of bedrijfsonderdelen.