Ontvlechten en carve-out

Het afstoten of verzelfstandigen van een bedrijfsonderdeel vergt een goede voorbereiding en uitvoering. Veelal maakt het onderdeel voor bepaalde functies of diensten tijdelijk gebruik van het hoofdkantoor of zusterbedrijven.

Multidisciplinaire teams

Een verzelfstandiging wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Accellium richt de projectorganisatie in en zorgt voor een goede taakverdeling, planning en rapportage.

Transparantie

Accellium heeft veel ervaring in het afsplitsen, ontvlechten en verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen. De kosten van ontbrekende functies of processen moeten worden bepaald bij de waardering een niet-zelfstandig onderdeel. Accellium ondersteunt bij het in kaart brengen en juist doorberekenen van kosten, zodat een goed beeld ontstaat van de winstgevendheid, als ware het een zelfstandige onderneming. Ook de eenmalige kosten van de ontvlechting komen daarbij aan bod.

Serviceniveaus

Accellium vestigt extra aandacht op de goede inrichting van de snijvlakken tussen de af te splitsen ondernemingen. We helpen bij het opstellen van overeenkomsten voor de tijdelijke diensten, ofwel Transitional Services Agreements. Ook leggen we de gewenste serviceniveaus vast in overeenkomsten, zogenaamde Service Level Agreements.

Opvolgen ontvlechting

De formele verzelfstandiging is een begin. Vervolgens zal de projectorganisatie de verzelfstandiging daadwerkelijk doorvoeren. Accellium volgt op en bewaakt de voortgang.

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over het afstoten van een onderdeel uit uw bedrijf.