Prestatieverbetering

Stilstand is achteruitgang. Continu verbeteren is een must geworden. Maar hoe pakt u dat aan? Accellium heeft veel ervaring met het doelgericht invoeren van verbeterprocessen. Daarbij staat het te behalen resultaat voorop, en niet de verbetertechniek als zodanig.

Grondoorzaken

De aanpak van Accellium start met een analyse van het verbeterpotentieel. In de analyse worden grondoorzaken van de verspillingen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast stellen we vast wat de financiële impact op jaarbasis is van een prestatieverbetering. Als uitkomst van de analyse doen we een projectvoorstel. Deze komt tot stand in nauwe samenwerking met het management team van de onderneming.

Training

Accellium zorgt voor de juiste selectie van verbetertechnieken en begeleidt de implementatie en rapportage van de verbeteringen. Wij geven training in de toepassing van verbetertechnieken, zoals Total Productive Maintenance (TPM), Total Quality Management (TQM), Activity Based Costing (ABC), Lean Six Sigma met Minitab en World Class Manufacturing (WCM). De training stemmen we af op de specifieke situatie.

Zelfstandig

De betrokkenheid van Accellium eindigt wanneer de beoogde verbeteringen en besparingen zijn behaald. De onderneming kan dan zelfstandig de juiste projecten voor prestatieverbetering selecteren en deze systematisch en in teamverband aanpakken.

Neem vandaag contact op met Accellium voor een persoonlijk advies over een prestatieverbetering binnen uw onderneming.